پروژه کهنوج

محل پروژه : استان کرمان- شهرستان کهنوج
زمان : 2017
نوع : نیروگاه بلوکی

گالری تصاویر پروژه:

جزییات پروژه:

ظرفیت پروژه : 484 مگاوات
تعداد واحدها : 3 واحد هر یک به ظرفیت 160 مگاوات 
نوع : نیروگاه بلوکی
کارفرمای پروژه : شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج

دیگر پروژه ها:

فهرست