پروژه کاشان

محل پروژه : استان اصفهان- 20 کیلومتری شهر کاشان
زمان : 2017
نوع : نیروگاه سیکل ترکیبی

گالری تصاویر پروژه:

جزییات پروژه:

ظرفیت پروژه : 160 مگاوات
تعداد واحدها : 1 واحد به ظرفیت 160 مگاوات
نوع : نیروگاه سیکل ترکیبی
کارفرمای پروژه : شرکت ساخت و بهره برداری انرژی نوین

دیگر پروژه ها:

فهرست