پروژه چادرملو

محل پروژه : استان یزد- جاده اردکان به نایین
زمان : 2017
نوع : نیروگاه سیکل ترکیبی

گالری تصاویر پروژه:

جزییات پروژه:

ظرفیت پروژه : 492 مگاوات
تعداد واحدها : 2 واحد هر کدام به ظرفیت 160 مگاوات و 1 واحد به ظرفیت 166 مگاوات
نوع : نیروگاه سیکل ترکیبی
کارفرمای پروژه : شرکت صنعتی و معدنی چادرملو

دیگر پروژه ها:

فهرست