پروژه پرند

محل پروژه : استان تهران- اتوبان تهران ساوه
زمان : 2017
نوع : نیروگاه سیکل ترکیبی

گالری تصاویر پروژه:

جزییات پروژه:

ظرفیت پروژه : 480 مگاوات
تعداد واحدها : 3 واحد 160 مگاواتی و پست
نوع : نیروگاه سیکل ترکیبی
کارفرمای پروژه : شرکت تولید برق پرند مپنا

دیگر پروژه ها:

فهرست