پروژه فردوسی

محل پروژه : استان خراسان رضوی- شهرستان توس
زمان : 2017
نوع : نیروگاه سیکل ترکیبی

گالری تصاویر پروژه:

جزییات پروژه:

ظرفیت پروژه : 480 مگاوات
تعداد واحدها : 3 واحد 160 مگاواتی
نوع : نیروگاه سیکل ترکیبی
کارفرمای پروژه : شرکت تولید برق توس مپنا

دیگر پروژه ها:

فهرست