پروژه غرب کارون

محل پروژه : استان خوزستان- کیلومتر 27 اهواز به خرمشهر
زمان : 2017
نوع : نیروگاه بلوکی

گالری تصاویر پروژه:

جزییات پروژه:

ظرفیت پروژه : 492 مگاوات
تعداد واحدها : 2 واحد هر یک به ظرفیت 160 مگاوات و 1 واحد به ظرفیت 162 مگاوات و پست
نوع : نیروگاه بلوکی
کارفرمای پروژه : شرکت تولید برق غرب کارون مپنا

دیگر پروژه ها:

فهرست