پروژه عسلویه

محل پروژه : استان بوشهر- شهرستان کنگان
زمان : 2017
نوع : نیروگاه سیکل ترکیبی

گالری تصاویر پروژه:

جزییات پروژه:

ظرفیت پروژه : 480 مگاوات
تعداد واحدها : 3 واحد هر یک به ظرفیت 160 مگاوات و پست
نوع : نیروگاه سیکل ترکیبی
کارفرمای پروژه : شرکت تولید برق عسلویه مپنا

دیگر پروژه ها:

فهرست