پروژه سمنگان

محل پروژه : استان کرمان- شهرستان سیرجان
زمان : 2017
نوع : نیروگاه بلوکی

گالری تصاویر پروژه:

جزییات پروژه:

ظرفیت پروژه : 492 مگاوات
تعداد واحدها : 2 واحد هر کدام به ظرفیت 160 مگاوات و 1 واحد به ظرفیت 166 مگاوات
نوع : نیروگاه بلوکی
کارفرمای پروژه : شرکت ملی صنایع مس ایران

دیگر پروژه ها:

فهرست