مزرعه بادی کهک 1 و 2

محل پروژه : استان قزوین- شهرستان کهک
زمان : 2017
نوع : نیروگاه بادی

گالری تصاویر پروژه:

جزییات پروژه:

ظرفیت پروژه : 20 مگاوات
تعداد واحدها : 8 واحد هر یک به ظرفیت 2/5 مگاوات
نوع : نیروگاه بادی 
کارفرمای پروژه : شرکت پروژه تولید انرژی های تجدیدپذیر مپنا ( بخش پروژه های سرمایه گذاری مپنا)

دیگر پروژه ها:

فهرست