یکصد و چهل و پنجمین سنکرون توسعه یک

یکصدو چهل و پنجمین سنکرون واحد نیروگاهی شرکت توسعه یک مپنا در نیروگاه فردوسی انجام شد.
این سنکرون که اولین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی نیروگاه فردوسی را به شبکه برق سراسری کشور متصل کرد در ساعت ۱۳: ۰۰ پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه اتفاق افتاد. برای اتصال برق تولیدی نیروگاه ها به شبکه برق سراسری، دو سیستم را با هم سینک می‌کنند. لحظه ای که برق تولیدی نیروگاه از طریق پست اختصاصی به شبکه برق سراسری کشور وصل می‌شود سنکرون اتفاق می‌افتد. با سنکرون این مرحله، سیصد و بیستمین واحد نیروگاهی گروه مپنا به شبکه برق سراسری کشور متصل شد

جدیدترین اخبار سایت

فهرست