یوتیلیتی طرح های نیروگاهی و صنعتی

یوتیلیتی طرح های نیروگاهی و صنعتی

فعالیت های مکانیک

سیستم‌های تامین سوخت گاز و گازوییل مخازن زیرزمینی، پمپ‌خانه تخلیه سوخت، مخازن سوخت، سیستم گرمایش سوخت، ایستگاه تقلیل یا افزایش فشار گاز و سیستم‌های

میترینگ سیستم بخار طراحی، نصب و راه‌اندازی بویلر، اجراء لوله‌کشی بخار فشار بالا، طراحی و نصب سیستم‌های هوازدایی و پمپ‌های مربوطه سیستم آتش‌ نشانی طراحی

و اجرای سیستم‌های تشخیص، اعلام و اطفاء حریق مانند مخازن بزرگ آب آتش­نشانی، طراحی دیزل پمپ‌ها، پمپ­های آتش­ نشانی برقی، سیستم فوم و دی‌اکسیدکربن.

طراحی، نصب و راه‌اندازی بویلر، اجراء لوله‌کشی بخار فشار بالا، طراحی و نصب سیستم‌های هوازدایی و پمپ‌های مربوطه سیستم آتش‌ نشانی طراحی و اجرای سیستم‌های

تشخیص، اعلام و اطفاء حریق مانند مخازن بزرگ آب آتش­نشانی، طراحی دیزل پمپ‌ها، پمپ­های آتش­ نشانی برقی، سیستم فوم و دی‌اکسیدکربن

فعالیت های برق

سوئیچ‌گیر فشار متوسط و ضعیف سیستم DC و UPS، اینورتر و دیزل ژنراتور کابل کشی، سیستم‌های روشنایی، پیجینگ، تلفن و … .

سایر سیستمهای جانبی

هوای فشرده تامین و توزیع آب آشامیدنی و سرویس جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب تهویه مطبوع تلفن، پیجینگ

فهرست