سیستم های تولید هم زمان برق و حرارت (نیروگاه های مقیاس کوچک)

سیستم های تولید هم زمان برق و حرارت (نیروگاه های مقیاس کوچک)

با وجود برنامه ریزی های به عمل آمده در سال های گذشته برای کاهش تلفات انتقال و توزیع برق، هنوز حدود ۱۵ درصد از انرژی تولیدی نیروگاه ها در مسیر تولید تا مصرف تلف میشود. به طور مثال در یک نیروگاه سیکل ترکیبی با توان الکتریکی تولیدی ۱۰۰۰ مگاوات، نزدیک به ۱۵۰ مگاوات از برق تولیدی در مسیر انتقال و توزیع تلف میشود. لذا به منظور کاهش تلفات گسترده و کاهش هزینه ی انتقال و توزیع برق، افزایش بازده، امکان حضور سرمایه‌ گذاران بخش خصوصی و افزایش امنیت و پایداری شبکه برق، ترویج تولید پراکنده ی انرژی الکتریکی (DG) در محل های مصرف با استفاده از مولدهای مقیاس کوچک در دستور کار قرار گرفت.

از دیگر مزایای استفاده از مولدهای مقیاس کوچک، امکان افزایش بازده تبدیل انرژی با استفاده از سامانه های تولید همزمان برق، حرارت و برودت (CCHP & CHP) میباشد. در این روش با بازیابی گرمای تلف شدهی (با استفاده از مبدلهای حرارتی) خروجی از موتورهای احتراق داخلی یا توربین های گازی، میتوان بازده تبدیل انرژی را به بیش از ۸۰ درصد رسانید.

این عدد کارایی این روش را در مقایسه با بازده نیروگاه های بزرگ گازی و سیکل ترکیبی که به ترتیب حدود ۳۵ و ۵۵ درصد است را به خوبی نشان می‌دهد. علاوه بر کاربرد این روش برای واحدهای فرآیندی مانند پتروشیمی‌که همزمان به برق و بخار نیاز دارند، کاربرد دیگر آن که هم اکنون توسط گروه مپنا مورد استفاده قرار گرفته، نصب آب شیرین کن در ادامه ی بویلر بازیاب است.

در این طرح از بخار تولیدی به عنوان حامل انرژی برای تبخیر آب دریا و شیرینسازی آن با استفاده از آب شیرین کن های حرارتی استفاده می‌شود. از دیگر کاربردهای سامانههای تولید همزمان میتوان به استفاده از بخار تولیدی واحدها و انرژی اتلافی مولدها (گازهای داغ خروجی و آب داغ) در چیلرهای جذبی به منظور تولید برودت مورد نیاز اشاره کرد.

توانمندی طراحی، تأمین و احداث نیروگاه های تولید پراکنده در شرکت توسعه یک مپنا شرکت توسعه یک

مپنا به عنوان متولی مهندسی، تأمین و احداث نیروگاه های تولید پراکنده و تولید همزمان، در حال حاضر آمادگی احداث این نیروگاه ها با استفاده از موتورهای گازسوز با ظرفیت ۲۵۰ تا ۴۳۰۰ کیلووات را دارا می‌باشد. بدیهی است با استفاده از چیدمان تعدادی از این مولدها میتوان نیروگاه تولید پراکنده با ظرفیتهای مختلف مورد نظر مشتریان را احداث نمود. برای نمونه با استفاده از ۶ مولد ۴/۳ مگاواتی امکان احداث نیروگاه ۲۵ مگاواتی تولید پراکنده ی مورد نظر وزارت نیرو برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه فروش برق وجود دارد.

همچنین شرکت توسعه یک در نظر دارد در آیندهای نزدیک با استفاده از توربین های زیر ۲۵ مگاوات ساخته شده در کارخانجات گروه مپنا، امکان احداث نیروگاههای مقیاس کوچک و تولید همزمان با استفاده از توربین های مذکور را نیز در سبد محصولات خود قرار دهد.

فهرست