سیستمهای خنک کن اصلی و کمکی نیروگاهی

سیستمهای خنک کن اصلی و کمکی نیروگاهی

برج خنک‌کننده یا Cooling tower وسیله‌ای برای دفع حرارت زاید آب مورد استفاده در چگالنده به جو از طریق تبادل حرارتی با هوا است. برج‌های خنک‌کننده معمولاً با تبخیر آب، حرارت ایجاد شده در یک واحد شیمیایی را دفع کرده و سیال سرویس را تا دمای حباب مرطوب هوا پایین می‌آورند؛ البته باید در نظر داشت در برخی از برج‌های خنک‌کننده با چرخه بسته که به برج خنک‌کننده خشک مشهور هستند، کاهش دمای سیال سرویس صرفاً تا دمایی نزدیک به دمای حباب خشک هوا امکان‌پذیر است.

از برج خنک‌کن در سیستم خنک‌کاری واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی‌و سایر واحدهای شیمیایی مشابه، نیروگاه‌های حرارتی و سیستم‌های اچ‌وی‌ای‌سی برای تهویه مطبوع ساختمان استفاده می‌شود. دسته‌بندی برج‌های خنک‌کن بر اساس نوع تماس هوا با آب صورت می‌گیرد؛ متداول‌ترین گونه‌های برج خنک‌کن بر اساس مکانیزم‌های جابه‌جایی طبیعی و جابه‌جایی اجباری تقسیم‌ بندی می‌شوند.

کاربرد برج های خنک کننده

استفاده از برج‌های خنک‌کننده از زمان قرن نوزدهم و زمان اختراع چگالنده برای استفاده در موتور بخار، شروع شد. در چگالنده‌ها سیال خنک‌کن غالباً آب است؛ به این صورت که آب با گرفتن گرمای بخاری که از خروجی توربین یا پیستون به چگالنده رسیده است، میعان می‌کند. وجود این مرحله در چرخه موتور بخار باعث افت فشار بخار خروجی می‌شود ولی در عوض مصرف بخار و در نتیجه مصرف سوخت را کاهش می‌دهد و هم‌ زمان کارایی سیستم را نیز بالا می‌برد. در مناطقی که منابع آبی قادر به فراهم کردن آب برج خنک‌کن هستند، از سیستم حوضچه‌های آبی استفاده می‌شود و در مناطقی که محدودیت منابع دارند، مثل شهرهای بزرگ، از برج‌های خنک‌کننده استفاده می‌شود.

توانمندی طراحی، تأمین و اجرای برج های خنک کننده در شرکت توسعه یک مپنا

شرکت توسعه یک با بهره­گیری از دانش طراحی انواع سیستم های خنک کن به واسطه انتقال تکنولوژی مهندسی از شرکت های معتبر اروپایی در زمینه طراحی، تأمین تجهیزات و اجرای انواع سیستم های خنک­کن نیروگاهی اعم از سیستم کندانس هوای خنک (Air Cooled Condenser) بکار گرفته شده در ۳ پروژه تکمیل شده و بیش از ۵ پروژه در حال ساخت، هلر (Heller) بکار گرفته شده در بیش از ۱۰ پروژه تکمیل شده و یکبار گذر (One Through) استفاده شده در دو پروژه تکمیل شده و یک پروژه در حال ساخت، سرآمد کشور و منطقه بوده و قابلیت طراحی، تأمین تجهیزات و اجرای سایر سیستم های خنک­کن متداول نظیر سیستم خنک کن تر (Wet) و سیستم های هیبریدی را بنا به شرایط اقلیمی‌و ساختگاه های متنوع دارا می‌باشد. بر این اساس شرکت توسعه یک در رمینه طراحی، تأمین تجهیزات، اجرا و نصب و راه اندازی انواع برج های خنک­کن با رویکرد استفاده از دانش و تکنولوژی به روز وارد عمل شده و حفظ منافع کلیدی مشتریان را با طراحی و اجرای بهینه سرلوحه کار خود قرارداده است.

همچنین این شرکت آمادگی ارایه تحلیل های فنی و اقتصادی انتخاب انواع سیستم های خنک­کن و نیز تغییر انواع برج های قدیمی‌از نوع سیستم تر به خشک را دارد.

فهرست