تاریخچه

1378

آغاز به کار شرکت توسعه یک در قالب  طرح 30 توربین

1380

سنکرون اولین واحد طرح

1383

تاسیس شرکت توسعه 1

1386

اضافه شدن طرح 3000 مگاوات به فعالیت های شرکت توسعه 1

1387

ورود به حوزه نیروگاهای سیکل ترکیبی

1389

سنکرون 100مین واحد گازی توسط توسعه یک

1392

ورود شرکت توسعه 1 به بحث انرژی های تجدیدپذیر و New Business

1392

 سنکرون اولین واحد بادی

فهرست