برق دار شدن پست نیروگاه فردوسی

پست ۴۰۰ کیلو ولت بخش بخار نیروگاه فردوسی در نیمه شهریور ماه ۹۹ برق دار گردید. این مرحله مقدمه ای برای سنکرون واحد اول بخار نیروگاه است که شرکت توسعه یک اجرای آن را به صورت EPC کامل برعهده دارد.

این پروژه شامل ۳ واحد بخار است که پست مربوطه، تمام بخش های بخار را پوشش خواهد داد.
شرکت توسعه یک تاکنون در نیروگاه های یزد تابان، بهبهان، پرند، عسلویه، فارس و خرمشهر نیز پست ۴۰۰ کیلو ولت را با موفقیت اجرا نموده است. نیروگاه فردوسی در استان خراسان رضوی، شهرستان توس واقع شده و از پروژه های مستقل شرکت توسعه ۱ است.

جدیدترین اخبار سایت

فهرست