مزرعه بادی تاکستان
8 واحد توربین 2/5 مگاواتی (فاز اول)
برج خنک کننده
نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
اجرای پست 400 کیلو ولت
نیروگاه گازی فارس با ظرفیت نزدیک به 1000 مگاوات
نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان با ظرفیت نزدیک به 500 مگاوات
و پست 230 کیلوولت
احداث بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند
با ظرفیت نزدیک به 2000 مگا وات
;

اخبار

Loading... در حال بارگذاری اطلاعات... لطفا کمی صبر کنيد!

اطلاعیه ها

Loading... در حال بارگذاری اطلاعات... لطفا کمی صبر کنيد!